การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า/ ค่าขนส่งสินค้า

โดย Kerry Express ระยะเวลา 3-5 วันทำการ

การตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ คลิกที่นี่

การรับสินค้า

  • สินค้าจะได้รับการจัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งกรุณาแจ้งในวันที่เจ้าหน้าที่ติดต่อ
    ยืนยันคำสั่งซื้อเท่านั้น
  • หากไม่ได้รับสินค้าตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ชิชาง
  • ระยะเวลากำหนดการจัดส่งสินค้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง สำหรับสินค้าสั่งผลิตพิเศษ หรือสินค้าไม่มีในคลังสินค้า โดยทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งระยะเวลา
    จัดส่งอีกครั้ง
  • กรุณาตรวจเช็คสินค้าเมื่อท่านได้รับสินค้าทันทีและปฏิเสธการรับสินค้าหากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น, ผิดสี, จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น
    หากเกิดข้อผิดพลาดโปรดแจ้งกลับเจ้าหน้าที่ ชิชาง