การคืนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยน – คืนสินค้า

1.บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน – คืนสินค้า กรณีสินค้าที่ผ่านการใช้งานหรือประกอบติดตั้งแล้ว และไม่ใช่สาเหตุจากผลิตภัณฑ์
2.สินค้าต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์กับชิชางเท่านั้น
3.สินค้านั้นจะต้องไม่ชำรุดเสียหาย, บุบสลาย จากการกระทำของลูกค้า และไม่ผ่านการใช้งาน, ไม่ตัดป้ายตราสินค้า, ป้ายราคาออก และต้องบรรจุในหีบห่อ, สภาพสมบูรณ์      พร้อมใบรับประกัน, คู่มือ, อุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้า
4.สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
5.กรณีที่ต้องการเปลี่ยนสินค้าเฟอร์นิเจอร์ Lifestyle โดยสาเหตุไม่ใช่จากปัญหาผลิตภัณฑ์และสินค้าได้มีการประกอบติดตั้งแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ไม่รับเปลี่ยนสินค้า
6.กรณีต้องการคืนสินค้าเฟอร์นิเจอร์ Lifestyle และสินค้าได้มีการประกอบติดตั้งแล้ว โดยสาเหตุไม่ใช่จากปัญหาผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหัก 30%
จากราคาสินค้านั้น
7.ค่าบริการการขนส่ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ไม่สามารถคืนได้
8.การเปลี่ยน – คืนสินค้าที่มีปัญหาจากผลิตภัณฑ์ จะต้องได้รับการตรวจสอบ ภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทฯ และผู้ผลิตก่อนทุกกรณี คำตัดสินของทางบริษัทฯถือ
เป็นที่สิ้นสุด
9.บริษัทฯ จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อสอบถามช่องทางการเปลี่ยน – คืนสินค้าที่ลูกค้าสะดวก
พร้อมนัดวันรับสินค้าใหม่ทันที

ช่องทางการเปลี่ยน – คืนสินค้า

การเปลี่ยน – คืนสินค้า ลูกค้าจะต้องแจ้งกลับภายใน 15 วัน หลังจากได้รับสินค้า หากมีสินค้าพร้อมส่งสามารถดำเนินการจัดส่งภายใน 7-14 วัน หากไม่มีสินค้าจะแจ้งเปลี่ยนเป็นสินค้าทดแทนหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ ติดต่อแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ ชิชาง เวลา 8.00 – 17.00 น.

สามารถดำเนินการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ 2 ช่องทางดังนี้

1.Customer service ร้านชิชาง ทุกสาขา
2.ส่งสินค้ามาที่ ชิชาง
ที่อยู่ในการจัดส่ง : แผนกจัดส่ง (รับคืนสินค้า E-COMMERCE)
ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
410/18 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมื่อง จ.เชียงใหม่ 50100

ประเภทสินค้าที่ไม่รับเปลี่ยน/คืน

1.สินค้าที่ผ่านการใช้งานหรือประกอบติดตั้งแล้ว และไม่ใช่สาเหตุจากผลิตภัณฑ์
2.กลุ่มสินค้า Pre-Order, สินค้าสั่งผลิต, สินค้าสั่งพิเศษ, สินค้าโปรโมชั่น, สินค้าClearance Sale, สินค้าราคาพิเศษ และไม่ใช่สาเหตุจากผลิตภัณฑ์
3.สินค้าประเภทคิ้ว, จมูกบันได, กาวซีเมนต์, ยาแนว, ถ่านไฟฉาย, หลอดไฟ, ฟิวส์, สินค้าประเภทเครื่องมือ และเครื่องใช้ไฟฟ้า