ที่ตั้งสาขา (Location)

Head Office:

บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

410/18 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน

อ.เมื่อง จ.เชียงใหม่ 50100

โทร. 053-280150

 

Chi Chang Computer (Thailand) Co., Ltd.

410/18 Chiang Mai Land Village, Chang Khlan Road, Chang Khlan Subdistrict

Muang Chiang Mai District, Chiang Mai Province 50100

Tel. 053-280150