ติดต่อเรา (Contact Us)

สอบถามข้อมูลการบริการ (Service Inquiries)

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทยจำกัด ประกอบกิจการประเภทร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

Chi Chang Computer (Thailand) Co., Ltd. operates as a retail store of computers and computer peripherals.

ที่อยู่บริษัท (Company Address)

บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
410/18 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมื่อง จ.เชียงใหม่ 50100

อีเมล: info@chichang.com

Chi Chang Computer (Thailand) Co., Ltd.

410/18 Chiang Mai Land Village, Chang Khlan Road,

Chang Khlan Subdistrict Mueang District,

Chiang Mai Province 50100

E-mail: info@chichang.com

เวลาเปิดทำการ ชิชาง ออนไลน์ Call Center :
จันทร์ ถึง เสาร์ 11:00 – 20:00 น.
หยุดทำการวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

Business Hours Chichang Online Call Center :

Monday to Saturday 11:00 AM – 8:00 PM (11:00 – 20:00)

Closed on Sundays and public holidays.