ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการบริการ

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทยจำกัด ประกอบกิจการประเภทร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

ที่อยู่บริษัท

บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
410/18 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมื่อง จ.เชียงใหม่ 50100
อีเมล: info@chichang.com

เวลาเปิดทำการ ชิชาง ออนไลน์ Call Center :
จันทร์ ถึง เสาร์ 11:00 – 20:00 น.
หยุดทำการวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์