Corporate Solution

Corporate Solution  >  Contact

Contact

บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

410/18 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมื่อง จ.เชียงใหม่ 50100

Tel. 053 - 280150
Fax. 053 - 204479 - 80

ฝ่ายบริการสำหรับลูกค้าองค์กร

Tel. 053 - 280150 ต่อ 809

Quick Contact

Name

Phone

Email Address

Spam Check

  0 + 4 = ?

Topic

Message

* Please fill in all fields.