Corporate Solution

Corporate Solution  >  Solution

Solution

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการจัดเก็บข้อมูล / Server and Storage Solution

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการจัดเก็บ / Server and Storage Solution

หลากหลายครั้งที่ความสามารถของระบบนั้นถึงขีดจำกัด และเช่นเดียวกันกับที่ความสามารถของระบบมีมากกว่าการใช้งานที่เกิดขึ้นจริง เทคโนโลยีปัจจุปันช่วยให้เราสมดุลระบบกับความต้องการได้ดีขึ้นอย่างน่าตกใจ

เครื่องแม่ข่ายและการจัดเก็บทุกวันนี้พูดถึงการรวมหลายๆงานไว้ในอุปกรณ์ที่น้อยชิ้นลง (Consolidate) ถือเป็นการสมดุลระบบที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เพียงลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นกับการซื้ออุปกรณ์ แต่ยังคงลดความซับซ้อน และเพิ่มการดูแลรักษาให้ง่ายยิ่งขึ้น

เรามีโซลูชันที่เพียบพร้อมพร้อมทั้งการจัดตั้งระบบใหม่หรือการโยกย้ายปรับเปลี่ยนจากระบบเดิม หรือการปรับปรุงระบบที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวอย่างกลุ่มสินค้าที่เรานำเสนอเช่น :

x86 Server: Tower and Rack Solution
Blade Server
Storage Technology
Virtualization Technology
High-Availability Technology

Certified
ผลงานของเรา
 • เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Blade, Rack และ Tower Servers เพื่อการ Consolidation ผนวกกับ Virtualization - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Blade Server เพื่อการ Consolidation สำหรับระบบบริหารจัดการสารสนเทศ - Night Safari Chiangmai

โซลูชันเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ในการดำเนินงาน / Productivity Solution

โซลูชันเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ในการดำเนินงาน / Productivity Solution

องค์กรทุกวันนี้ต้องการเครื่องมือเพื่อทำให้การดำเนินงานสะดวกยิ่งขึ้น สามารถทำงานได้มากขึ้นในขณะที่ใช้เวลาและแรงงานเท่าเดิม สิ่งเหล่านี้จะเห็นผลได้ชัดเจนมากขึ้นจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ทางเรามีโซลูชันที่รองรับการเพิ่มผลลัพธ์และประสิทธิภาพในการดำเนินงานดังกล่าวมากมาย เช่น :

- Email and Messaging
- Corporate Chat Services
- IP Voice Communication
- Team Collaboration and Files Sharing
- Video Conferencing and Meeting Solutions
- Document Management Solution

Certified
ผลงานของเรา
 • Microsoft Exchange Server สำหรับระบบสื่อสารจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ - Yamanashi Electronics

 • Windows Files Sharing Services - Thai H.K.D. Co.,Ltd.

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโครงข่ายสาย / Networking and Cabling

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโครงข่ายสาย / Networking and Cabling

เราเชี่ยวชาญด้านการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่การออกแบบในระดับสายสัญญาณ คือการวางโครงข่ายสายทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ไปจนถึงระดับการควบคุมการวิ่งของมูลในสายสัญญาณจากห้องข้อมูลและเครือข่ายหรือ Data Center ไปยังอุปกรณ์ปลายทาง

สินค้าและโซลูชันที่เรานำเสนอมีดังนี้

- UTP and Fiber Optic Cabling Solution
- Wireless Solution
- Routing and VPN Solution
- Internal Network Routing and Layer 3 Network Segmentation
- Internal Network Switching and VLAN Segmentation
- Intelligent Networking
- Network Redundancy
- Unmanaged Switch Solution

Certified
ผลงานของเรา
 • อุปกรณ์เครือข่ายหลักและ สายสัญญาณสื่อสารใยแก้วนำแสง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กว่า 227 จุด เช่น สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน / Infrastructure Security

ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน / Infrastructure Security

เราตระหนักดีถึงการรักษาความปลอดภัย และเรารู้ดีว่ามันไม่ใช่ปลายทางที่เราต้องไปให้ถึง แต่เป็นการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุด ดังนั้นการตระหนักถึงจุดนี้จึงส่งผลต่อการสรรหาเทคโนโลยีและวิถีทางการปฏิบัติที่สอดคล้องและประสานกันอย่างลงตัวเพื่อนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยอย่างดีที่สุด

Identity Solution
Network Security and Firewall
Intrusion Detection and Prevention
Email and Web Security
SPAM Prevention Solution and Antivirus
Unified Threat Management
Server and PC Security
Computer Access Technology
Software Patching and Service Pack Deployment
Security Information and Event Management (Centralized Log)
Power Protection Systems and UPS
Total Backup Solution

Certified
ผลงานของเรา
 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสแปมและป้องกันไวรัส คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ระบบ Windows Server Update Services และ Corporate Anti-Virus เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยสารสนเทศในองค์กร - Night Safafi Chiangmai

 • ระบบ Firewall with IPS พร้อมกำหนด DMZ เพื่อแบ่งระดับความปลอดภัยขององค์กร - โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

 • ระบบ AAA พรัอม Centrallized Log เพื่อรองรับ พรบ.บน Microsoft ISA Server 2006 - โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

 • ระบบ AAA พรัอม Centrallized Log เพื่อรองรับ พรบ.บน Cisco ASA Firwall - โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโซลูชั่นปลายทาง / Personal Computer and Endpoint Solution

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโซลูชั่นปลายทาง / Personal Computer and Endpoint Solution

เรามีเครื่องคอมพิวเตอร์ชั้นนำทุกยี่ห้อให้ท่านเลือกสรร ทั้งคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและ Notebook รวมถึงอุปกรณ์พกพาอันนำสมัย รวมถึงสินค้าไอที Gadget ต่างๆเช่นกล้องถ่ายรูปดิจิตอล, กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือวีดีโอ, เฟรมภาพถ่ายดิจิตอล และอื่นๆอีกมากมาย

Certified
ผลงานของเรา
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำศูนย์ ITSC และประจำแต่ละคณะฯ ต่าง จำนวน 1,080 เครื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตลับหมึกแท้และโซลูชันสำหรับงานพิมพ์ / Printing Solution and Original Supply

ตลับหมึกแท้และโซลูชันสำหรับงานพิมพ์ / Printing Solution and Original Supply

เรามีโซลูชันที่จะช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายจากงานพิมพ์ด้วยมิติด้านเทคโนโลยีและวิธีการต่างๆ เช่นการเปลี่ยนระบบงานพิมพ์ที่มีต้นทุนการพิมพ์ที่ประหยัดกว่า, การรายงานผลจากการใช้งานเพื่อลดงานที่ไม่จำเป็น, การบังคับใช้ชื่อหรือรหัสผ่านก่อนพิมพ์งาน, การบังคับใช้ ID Card แทนชื่อหรือรหัสผ่าน, การคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ต้องการพิมพ์ทั้งแบบ Prepaid และ Postpaid, รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานเดิมไปสู่การทำงานแบบใหม่เพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

นอกจากนั้น เรายังจัดจำหน่ายหมึกพิมพ์แท้จากเจ้าของผลิตภัณท์ เพื่อให้ท่านได้มั่นใจถึงคุณภาพงานพิมพ์ที่มีความสดใหม่อยู่เสมอ ทั้งยังได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ตอบสนองนโยบายของหน่วยงานที่มีการบังคับใช้ โปรแกรมต่างๆที่เรานำเสนอล้วนมีไว้เพื่อให้ท่านอุ่นใจได้ว่า เรามีตลับหมึกแท้เตรียมไว้ให้ท่านอย่างพอเพียงและสม่ำเสมอ

Certified
ผลงานของเรา
 • เครื่องศูนย์กลางเอกสารและงานพิมพ์ สำหรับระบบประเมินผล - คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ / Software Licensing

ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ / Software Licensing

เราเข้าใจว่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์นั้นเป็นเรื่องของกฎหมาย การเข้าใจเงื่อนไขของลิขสิทธิ์จึงเป็นเรื่องที่จำเป็น ทางเรามีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ดี และพร้อมที่จะให้คำแนะนำท่านถึงซอฟท์แวร์และลิขสิทธิ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวหรือว่าจัดซื้อสำหรับหลายๆเครื่อง การจัดซื้อให้ถูกต้องนอกจากเพื่อการปฏิบัติตามนโยบายแล้ว ยังทำให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นเหมาะสมและประหยัดที่สุดด้วยเช่นกัน กลุ่มซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ดังนี้

Desktop Software and Licensing
Server Software and Licensing
Productivity Software and Licensing
Processor and Client Access Licensing
Graphic Publishing Software and Licensing
CAD/CAM Software and Licensing

Certified

โซลูชันอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่อพ่วง / Accessory and Facility Solution

โซลูชันอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่อพ่วง / Accessory and Facility Solution

หลายๆครั้งที่องค์กรเกิดปัญหาทั่วไปจากการใช้งานสินค้าไอที นอกจากความต้องการพื้นฐานทีอาจจะไม่พอเพียงแล้ว บางทีปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวอาจลามไปถึงการต้องจัดซื้อใหม่ทั้งๆที่อุปกรณ์ยังพอเพียงต่อการใช้งานอยู่ และหลายครั้งเช่นกันกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมักจะมีผลต่อสุขภาพของผู้ใช้งานในระยะยาว เราไม่ได้ละเลยต่อปัญหาเหล่านี้ โดยโซลูชันกลุ่มนี้จะสามารถช่วยท่านได้ เช่น

การต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องเพื่อใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงร่วมกันโดยไม่ผ่านระบบเครือข่าย
การต่อขยายจอภาพคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มบริเวณการทำงานให้กว้างขวางขึ้นโดยไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่
การใช้คีย์บอร์ดและเมาส์ร่วมกันหลายชุดจากเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางด้านสริระร่างกายเพื่อปรับความสมดุลระหว่างการทำงาน
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้งานคอมพิวเตอร์
การต่อขยายสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์เป็นระยะทางไกลๆหรือส่งแบบไร้สาย และอื่น ๆ อีกมากมาย

Certified