ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการบริการ

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทยจำกัด ประกอบกิจการประเภทร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

Our Address

บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
410/18 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมื่อง จ.เชียงใหม่ 50100
อีเมล: info@chichang.com

Opening Hours

Monday to Saturday: 9am-5pm

Careers

If you’re interested in employment opportunities at ChiChang, please email us: careers@chichang.com