Chichang Company

Company Profile

บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดทำการมากว่า 21 ปี เราจัดจำหน่ายสินค้าไอทีและโซลูชั่นที่นำสมัย พร้อมกับการให้ บริการที่ดีเยี่ยม โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเป็นสำคัญ ทุกกลุ่มสินค้าของเราได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ พร้อมสาขาที่คอยให้บริการอย่างใกล้ชิด

เรามีทีมงานที่คอยดูแลลูกค้าองค์กร ทั้งบริษัทห้างร้าน, โรงแรม, โรงงาน อุตสาหกรรม, มูลนิธิ, โรงพยาบาล, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานทางการศึกษา ด้วยประสบการณ์สั่งสมมาอย่างยาวนาน พร้อมกับการฝึกฝนและพัฒนาทีมชิชางอยู่เสมอ เพื่อให้บริการลูกค้าด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด